JAKUB JERNAJCZYK – AUTOR FILOZOFICZNEGO ZOO

 

Urodzony w 1980 r. we Wrocławiu, artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. W 2012 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006, 2010. Laureat konkursów INTER (2014) i eNgage (2014) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2010 roku członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Uczestnik wielu konferencji naukowych i wystaw artystycznych.

W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. Interesują go poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne inspirowane nauką, głównie matematyką, fizyką i filozofią.

 

Działalność edukacyjna i popularyzatorska:

Więcej informacji na stornie internetowej autora: www.grapik.pl