INFORMACJE O PROJEKCIE FILOZOFICZNE ZOO

„Filozoficzne ZOO” to autorski projekt popularyzatorski, przybliżający klasyczne zagadnienia z historii filozofii. Kluczem do wyboru omawianych problemów są zwierzęta, występujące w oryginalnych pismach słynnych filozofów, które służyły im do ilustrowania bądź wyjaśniania często przełomowych koncepcji. Przystępne, popularnonaukowe opisy poszczególnych zagadnień uzupełnione tu zostały satyrycznym komentarzem graficznym. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu – naukowo-artystycznemu podejściu Filozoficzne ZOO ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców (uczniów, studentów i dorosłych) i zachęcić ich do dalszego zgłębiania zagadnień filozoficznych.

Zakres tematyczny Filozoficznego ZOO znaleźć można w zakładce INDEKS HASEŁ. Uporządkowano tam wszystkie pojawiające się w zbiorze hasła, z zachowaniem podziału na: zwierzęta, filozofów oraz problemy filozoficzne. Indeksy będą aktualizowane na bieżąco, wraz z publikowaniem nowych przykładów.

Autorem projektu jest Jakub Jernajczyk, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. „Filozoficzne ZOO” powstało w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (nr projektu: 90/UD/SKILLS/2014), który stanowił nagrodę w drugiej edycji konkursu eNgage (FNP, projekt SKILLS, 2014). Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka FNP

 

Formy prezentacji zbioru

 

 

Oryginalność i wartość popularyzatorska

Przedstawienie historii filozofii za pośrednictwem występujących w niej zwierząt jest oryginalnym pomysłem autora. Pierwsza, szkicowa wersja zbioru (5 zwierząt) powstała już w 2007 r., w ramach dyplomu magisterskiego na wrocławskiej ASP (J. Jernajczyk: Obrazki z filozofii, promotorzy: prof. L. Żelaźniewicz, prof. R. Jędroś).

Analiza dotychczasowych opinii specjalistów oraz reakcji odbiorców wskazuje, że „Filozoficzne ZOO” może okazać się bardzo skuteczną metodą popularyzacji filozofii. Zwierzęta wzbudzają naturalną sympatię zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Równocześnie stanowią wdzięczny materiał dla eksperymentów graficznych oraz satyrycznych komentarzy. Już sam tytuł „Filozoficzne ZOO” intryguje i zachęca do sprawdzenia co się za nim kryje.

Aby „Filozoficzne ZOO” mogło rzeczywiście przyczynić się do popularyzacji filozofii, zbiór ten musi prezentować wysoki poziom w warstwie merytorycznej. W tym celu część z prezentowanych zagadnień została wstępnie opracowana teoretycznie przez specjalistów: dr Justynę Głowalę i dr. Rolanda Zarzyckiego. Autorskie interpretacje wybranych koncepcji konsultowane były ze znawcami historii filozofii oraz dydaktyki filozoficznej: prof. Adamem Groblerem, dr Katarzyną Kuczyńską, dr. Łukaszem Nyslerem, dr. Wojciechem Ostrowskim, dr. Bartłomiejem Skowronem.

panda

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz